fev 06, 2020 13:01 Asia/Tehran
  • Əlxəlildə qıləy no perəsə Fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Fələstinı qıləy no perəsə cıvon Ğudsı işğalqərə hərbiçion Əlxəlil şəhrədə ğandə qullə nəticədə bə şəhodət rəsə

Fələstinı qıləy no perəsə cıvon Ğudsı işğalqərə hərbiçion Əlxəlil şəhrədə ğandə qullə nəticədə bə şəhodət rəsə.

Bə Şəhab nomo Fələstiniyə aqentəti zinə xəbon əsosi 17 sorə Fələstinıjə no perəsə cıvon Əlxəlil şəhri Babulzaviyə məntəğədə de sionist rejimi ğıvvon qullə hədəf qətə bə.

 

 

təğ

komment