fev 12, 2020 23:12 Asia/Tehran
  • Dınyoədə İroni İnğilobi səbarzəti 41-nə sorəqardışi mərasimon bərpo be.

Həmzəman de İron, Dınyo muxtəlif kişvəronədə həm İroni yolə İnğilobi səbarzəti munasibəti xoto şoə mərasimon bərpo be.

Bə İroni islamiyə inğilobi səbarzəti 41-nə sorəqardışi xoto zinə həmçınin Yəməni Ənsarullah qrup Ermənistoni prezident və Nəxçivan Muxtar respublika məclesi rəis təbrik mesaji vığandışone.

Əmmo jıqo ki zinə ruji bərnaməonədə elan bıə Bəhmənə manqi 22-nə ruji yolə şımon ki İroni inğilobi səbarzəti xoto İroni həmmə şəhron və məntəğəonədə bərpo be dınyo muxtəlif mediyaon və televeziya kanalon diğğəti bəştə tərəf cəlbış karde.

Yaponiya NHK Bəhmənə manqi 22-nə ruji şımonədə çı İroni milləti əzəmətinə iştiroki ıştə saytədə muntəşirış karde.

Sionist rejimi qıləy televeziya kanal həm ım şımonədə milləti əzəmətinə iştirokiku film və şikilon poloş karde.

Zinə, Feverali 11 İmom Xomeyni(R)-i rəhbəriyəti jentonədə İroni islamiyə inğilobi səbarzəti 41-nə sorəqardış be.

komment