fev 16, 2020 13:01 Asia/Tehran
  • sionist rejim Ğəzzəş bombardımon kardə.

Fələstiniyə mənbəon ımruj sıb sionist rejimi hərbiyə təyyarəon bə Ğəzzə hucum bardeku xəbəşon doə.

Fələstiniyə mənbəon ımruj sıb sionist rejimi hərbiyə təyyarəon bə Ğəzzə hucum bardeku xəbəşon doə.

Bə İRNA xəbon əsosi Fələstiniyə mənbəon elanışon kardə sionist rejimi hərbiyə təyyarəon Ğəzzə cənub Xan Yunus məntəğə və Ğəzzə mərkəz Deyrulbəlhı ğərbiyə məntəğonışon hədəf qətə.

Desbə ısət çı hucumi ziyanon və ehtimaliyə tələfatiku heç qılə məlumat nəşr bə ni.

 

 

komment