mar 12, 2020 13:26 Asia/Tehran
  • Ərəbiyə məmləkətonədə bə koronavirus dıço bə kəson ədəd ve bə

Qıləy holədə ki Ərəbıston bə koronavirus dıço bə kəsonku qıləy dəğiğə statistika doeku bə kəno mandedə bəzi ərəbiyə məmləkətonədə bə ım virusi dıço bə kəson ve bə.

Qıləy holədə ki Ərəbıston bə koronavirus dıço bə kəsonku qıləy dəğiğə statistika doeku bə kəno mandedə bəzi ərəbiyə məmləkətonədə bə ım virusi dıço bə kəson ve bə.

Bə Bəhreynı rəsmiyə aqentəti(Bəna)  xəbon əsosi Bəhreynı səhiyə zinə elanış ka 77 nəfər tojə bə ım virus dıço bə.

Dı tərtibi 189 nəfər Bəhreynədə bə krona virusi dıço bə.

Ğətərı səhiyə vəzorətxonə həm ım məmləkətdə bə koronavirus dıço bə kəson ədədi ve beku xəbəş doə.

 

 

komment