mar 28, 2020 13:44 Asia/Tehran
  • sionist rejimi təyyarəon bə Ğəzzə şimal hissə hucumon.

Fələstiniyə mediyaon sionist rejimi hərbiyə təyyarəon bə Ğəzzə şimal hissə hucum bardeku xəbəşon doə.

Fələstiniyə mediyaon sionist rejimi hərbiyə təyyarəon bə Ğəzzə şimal hissə hucum bardeku xəbəşon doə.

Bə Şəhab aqentəti xəbon əsosi sionist rejimi hərbiyə təyyarəon ımruj sıb 3 kərə bə Ğəzzə şimal və Beytlahiya şəhri hucumışon bardə.

Bomiyə mənbəon həm Ğəzzə şimal hissədə şiddətinə tıpımoni sədoşon məsə.

 

təğ

komment