mar 29, 2020 11:16 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə korona tələfat bə 108 nəfər rəsə.

Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə zinə şanqo elanış kardə ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardə kəson ədəd bə 108 nəfər rəsə.

Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə zinə şanqo elanış kardə ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardə kəson ədəd bə 108 nəfər rəsə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Fəxrəddin Koca eyne holədə dəvardə 24 saatdə  1704 nəfəri bə korona virus mıbtəlo beku xəbəş doə və votəşe desbə ısət 7402 nəfər Tırkiyədə bə ım virus mıbtəlo bən.

 Tırkiyədə bə korona virus mıbtəlo bə kəson ədədi ve beədə ım məmləkətdə həmmə elmi,mədəni və hınə fəaliyyəton ləğv bən.

 

 

komment