apr 06, 2020 14:27 Asia/Tehran
  • Ermənistanədə bə korona virus mıbtəlo bə kəson ədəd kam bə.

Ermənistan elanış kardə muvəfəğ bə ım məmləkətdə korona virusi ve be na bıqəto.Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi Ermənistanı devlətiyə mənbəon elanışon kardə səhiyə tədbiron diğğət doeədə ım məmləkətdə korona virusi ovaşte zərib 2 ədədiku bə 1.4 faiz beji eqıniyəy

Ermənistan elanış kardə muvəfəğ bə ım məmləkətdə korona virusi ve be na bıqəto.Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi Ermənistanı devlətiyə mənbəon elanışon kardə səhiyə tədbiron diğğət doeədə ım məmləkətdə korona virusi ovaşte zərib 2 ədədiku bə 1.4 faiz beji eqıniyəy.

Hal hazırədə Ermənistanı devlət cəhd kardə ım ədədi 1 ku bə kam bırosno ,məsələei ki nışon dodə Ermənistanədə korona virusi pevılo be kontrol bə.

 

təğ

komment