apr 10, 2020 10:44 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə korona virusi nəticədə tələfat ve bə.

Tırkiyə səhiyə vəziri votəşe:dəvardə 24 saatdə 96 nəfər bə korona virus mıbtəlo be xoto mardən və 4056 nəfər həm bə ım noxəşəti mıbtəlo bən.

Tırkiyə səhiyə vəziri votəşe:dəvardə 24 saatdə 96 nəfər bə korona virus mıbtəlo be xoto mardən və 4056 nəfər həm bə ım noxəşəti mıbtəlo bən.

Bə Milli qazeta rujnamə nəğli əsosi telerədyo aqentəti xəbəş doə Tırkiyə səhiyə vəzir Fəxrəddin Koca votəşe:Tırkiyədə bə kovid 19 virusi mıbtəlo bə kəson cəmi bə 42 həzo 282 nəfər rəsə və əlavəş kardə mardə kəson  ədəd həm bə 908 nəfər rəsə.

 

 

təğ

komment