may 21, 2020 11:48 Asia/Tehran
  • İ Bə Ərəbon Əmirətionədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ve bən

İ bə Ərəbon Əmirətionədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ədəd ve be holədəy.

İ bə Ərəbon Əmirətionədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ədəd ve be holədəy.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi İ bə Ərəbon Əmirətion səhiyə vəzorətxonə elanış kardə bə koronavirus tojə mıbtəlo bə kəson əlavə beədə ım məmləkətdə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson bə 26 həzo 4 nəfər rəsə.

İ bə Ərəbon əmirətion eyne holədə elanış kardə ım məmləkətdə koronavirusi nəticədə tələfat bə 233 nəfər rəsə.

Sionist rejimi səhiyə vəzorətxonə həm elanış kardə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson bə 16 həzo 665 nəfər rəsə.

Işğal bə ərazionədə koronavirusi nəticədə tələfat həm bə 279 nəfər rəsə.

 

təğ

komment