May 31, 2020 12:50 Asia/Tehran
  • Tırkiyə bə Suriyə İdlib hərbiyə kərvon vığandəşe.

Tırkiyə silahinə ğıvvon hərbiyə təchizati kərvon,Suriyə şimaliyə məntəğonədə,hərbiyə huzuri zumand kardeyu bə ım məmləkəti tərəf vığandə bə.

Tırkiyə silahinə ğıvvon hərbiyə təchizati kərvon,Suriyə şimaliyə məntəğonədə,hərbiyə huzuri zumand kardeyu bə ım məmləkəti tərəf vığandə bə.

Bə Fars aqentəti zinə xəbon əsosi  Tırkiyə silahinə ğıvvon 35 qılə hərbiyə maşin və 20 qılə yolə maşin ki hərbiyə təchizaton həml kardə bin bə Suriyə şimal şərğ ovıştıne holədən.

 

 

Tags