May 31, 2020 13:14 Asia/Tehran

De Amerkəvıjə sipiyə pustə polisi dasti qıləy siyuə pusti kıştey bədiqə,çın kişvəri qırd vıronədə etırozinə aksiyəon bino bıə. ə,

Mədəni fəalon iyən bəşəri həxon onemonon çəşnavi doydən ki,siyusə puston və ranqinə puston,çı Amerkə polisi hoziyə rəftoron əsliyə ğıboniyonin.

Tags