Jun 02, 2020 09:44 Asia/Tehran
  • Amerkə Çikaqo şəhrədə qullə ğande nəticədə 16 nəfər kıştə bən.

Çikaqo şəhri polis ğıvvon rəsmi şəxson elanışon kardə ım şəhrədə qullə ğande nəticədə 16 nəfər kıştə bən.

Çikaqo şəhri polis ğıvvon rəsmi şəxson elanışon kardə ım şəhrədə qullə ğande nəticədə 16 nəfər kıştə bən.

Bə NBC  xəbəriyə kanali elanon əsosi Amerkəİlinoy əyalətdə Çikaqo şəhri polis ğıvvon rəsmi şəxson elanışon kardə dəvardə 3 ruji mıddətdə ım şəhrədə qullə ğande hadisonədə 16 nəfər kıştə və 30 nəfər həm yarəjə bə.

Bə Ayuva əyaləti polis ğıvvon rəsmi şəxson votəyon əsosi ım əyaləti Davenport şəhrədə qullə ğande nəticədə 2 nəfər kıştə və 1 nəfər həm yarəjə bə.