iyul 03, 2020 14:00 Asia/Tehran
  • Bə Yəmənı zid İ Bə Ərəbon Əmirəti canqiyə cinayəton və nəsl kışteku Tırkiyə xışm.

İ bə milləton təşkilatdə Tırkiyə daimə nımayəndə votışe:İ bə Ərəbon Əmirətion bə Yəmənı zid canqədə,canqiyə cinayət iyən tum bıriye faciəşon təşkil doə.

İ bə milləton təşkilatdə Tırkiyə daimə nımayəndə votışe:İ bə Ərəbon Əmirətion bə Yəmənı zid canqədə,canqiyə cinayət iyən tum bıriye faciəşon təşkil doə.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi Fereydon Sənirlioğlo zinə bə İ Bə  milləton təşkilati yoli Antoniyo Qotereş qıləy mesajış vığande və əyo bə Yəmənı zid İ Bə Ərəbon Əmirətion təxribatinə siyasətonku həm işarəş karde və elanış kardə İ Bə Ərəbon Əmirətion de Ərəbıston və Amerkə himoyə Yəmənı məzlumə milləti  ğətlıam və əvoni təziği jiyədə ğəror doe iyən ım məmləkəti əsosə mərkəzon xərobə kardeədə muhimmə rolış bə.

 

təğ

komment