avq 06, 2020 08:49 Asia/Tehran
  • De Ğədir-Xumi rəsey mınosibəti,Ələvi Pokə Hərəmi dərostey
komment