avq 06, 2020 15:55 Asia/Tehran
  • Ayətullah Sistani  bə Livani millət komək kardeyu tələb.

İraği şiəyon aliğədrə mərcə Ayətullah sed Əli Sistani qıləy bəyonotdə bə Livani millət komək rusneş tələb karde.

İraği şiəyon aliğədrə mərcə Ayətullah sed Əli Sistani qıləy bəyonotdə bə Livani millət komək rusneş tələb karde.

Ayətullah Sistani ımruj qıləy bəyonotdə  dindaron və dınyoədə xəyə koon aşığonku tələbış  karde ki ım saxtə şərayetəndə de Livani millət həmro bıbon.

 

 

təğ

komment