avq 08, 2020 11:53 Asia/Tehran
  • İordan ru ğərbiyə sahilədə Fələstinıjə cıvonə kinə şəhodət.

Fələstinıjə cıvonə kinə İordan ru ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə nəticədə bə şəhodət rəsedə.

Fələstinıjə cıvonə kinə İordan ru ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə nəticədə bə şəhodət rəsedə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi sionist rejimi hərbiçion cumə sıb İordan ru ğərbiyə sahili şimal hissə Cənin şəhrədə  qıləy Fələstinıjə kinə hədəf qətedən ki bə noxəşxonə ovoştıne bəpeştə bə şəhodət rəsedə.

Sionist rejimi hərbiçion xəyli vaxt har qılə dəliliku kəno bə Fələstinı ğeyre hərbiçiə şəhrvandon tərəf qullə ğandən.

 

təğ

komment