avq 11, 2020 14:39 Asia/Tehran
  • Tırkiyə bə İraği şimal hucumədə 7 nəfər kıştə bən.

Tırkiyə silahinə ğıvvon bə İraği şimal həvoiyə hucumonədə 7 nəfər kıştə bən.

Tırkiyə silahinə ğıvvon bə İraği şimal həvoiyə hucumonədə 7 nəfər kıştə bən.

İraği şimal hissəku bə kırdə mənbəon nəğli əsosi Fransə aqentəti elanış kardə Tırkiyə silahinə ğıvvon be pilotə təyyarəon zinə hucumədə bə İraği şimal kırd ənıştə məntəğon PKK 7 qılə uzv kıştə bedən.

 

 

təğ

komment