sen 21, 2020 13:11 Asia/Tehran
  • İraği Babel ostanədə bə Amerkə terroristə hərbiçion hucum bə.

Imruj sıb İraği mərkəz Babel ostanədə roykənoədə noə bə 5 qılə bombaədə bə Amerkə terroristiyə hərbiçiyə kərvoni hucum bedə.

Imruj sıb İraği mərkəz Babel ostanədə roykənoədə noə bə 5 qılə bombaədə bə Amerkə terroristiyə hərbiçiyə kərvoni hucum bedə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi  xəbəriyə mənbəon elanışon kardə Amerkə terroristiyə hərbiçiyə kərvon Babel ostani

Hillah şəhri  Əlemam məntəğədə hədəf qətə bə.

 1 şanbə şəvi həm İraği paytəxt Bəğdadı aeroporti neziədə bə Viktori hərbiyə mərkəzi ki İrağədə,Amerkə terroristiyə ğıvvon əyo vırəşon kardə de rəket hədəf qətə bə be.

 

 

komment