sen 22, 2020 14:44 Asia/Tehran
  • Təxtrəvançi:Amerkə heç vaxti botil bə ğətnamə oqırdıne əzın ni.

İ bə milləton təşkilatdə İron İslam Respublika daimə nımayəndə,Amerkə bə İroni zid 1 tərəfə sanksiyaonış əməliyə əsəronku bə kənoş zınə və əlavəş karde Vaşinqton heç vaxti arəku şə ğətnaməon oqarde nibəvinde.

İ bə milləton təşkilatdə İron İslam Respublika daimə nımayəndə,Amerkə bə İroni zid 1 tərəfə sanksiyaonış əməliyə əsəronku bə kənoş zınə və əlavəş karde Vaşinqton heç vaxti arəku şə ğətnaməon oqarde nibəvinde.

Bə İRNA xəbon əsosi Məcid Təxtrəvançi zinə şanqo,Amerkə bə İroni zid tojə sanksiyaon vədə reaksiyaş nışon do və nıvıştışe: Amerkə ğərol bə İroni zid sanksiyaon bərpo kardeyu,əməldə heç qılə əsərış ni və sırf sıpiyə kə bə çərçivə eqıniye və naommidi nışonəy.

 

 

komment