Oct 26, 2020 14:05 Asia/Tehran
  • Livani hizbullah: bə peyğmbər(s) be ehtroməti karde  1 milyard  nəfərisə veyə mıslmonış norohət kardə.

Livani hizbullah,Fransədə bə islami əzizə peyğəmbər(s) be ehtroməti karde ki bə dınyo mıslmonon xışm və norohəti bois bə məhkumış karde.

Bə Əlmənar kanali elanon əsosi Livani hizbullah zinə de qıləy bəyonot  bə islamiyə erjon zid be ehtromətiku tənğid kardeədə iyən islamə fobiya siyasət bə Fransə oqardeku işarəş karde və ım be ehtromə hərəkəton vədə Fransə rəsmiyə siyasətiş mızəmət karde.

Tags