okt 31, 2020 13:53 Asia/Tehran
  • Bə Xıdo rəsul(s) be ehtromətion məhkum kardeyu Livan və Fələstinədə etrazinə aksiya bərpo be.

Livan və Fələstinı şəhrvandon bə İslam peyğəmbər(s) be ehtromətion məhkum kardeyu aksiyaşon dəvoni.

Livan və Fələstinı şəhrvandon bə İslam peyğəmbər(s) be ehtromətion məhkum kardeyu aksiyaşon dəvoni.

Livani millət zinə bə Xıdo rəsul(s) be ehtıromətion məhkum kardeyu Beyrutdə bıə Fransə səfiri mandə vıdə neziədə aksiyaşon dəvoni.

 

 

təğ