Nov 24, 2020 14:22 Asia/Tehran
  • Bin Səlman Netaniyahu bə Ərəbıston səfər karde xəbə nəşr kardeədə roziyətiş doə.

sionist rejimi qıləy rujnamə sionist rejimi 1 minnə vəziri bə Ərəbıston səfər karde xəbə və de ım məmləkəti vəliəhd vindımon dəvoneyu xəbə nəşr kardeədə Bin Səlmanı roziyətiku xəbəş doə.

Bə Əlməyadin kanali ımrujnə xəbon əsosi "İsrail hiyom" sionistiyə rujnamə bə qıləy aqahə mənbə nəğli əsosi elanış karde Səudiyə vəliəhd Bin Səlman de sionist rejimi 1 minnə vəzir Benyamin Netaniyaho vindımon dəvoni xəbə nəşr kardeədə roziyətiş doə ta im vindımoni vədə bə reaksiyaon diğğət bıdə.

Tags