Nov 29, 2020 13:38 Asia/Tehran
  • Ermənistanı prezdenti bə Rusiyə səfər kardəşe.

Ermənistanı prezdent Armen Serkisiyan bə Maskva şə.

Ermənistanı prezdent Armen Serkisiyan bə Maskva şə.

 Bə Novosti xəbon əsosi Armen Serkisiyan zinə qıləy şəxsiyə səfəri xoto bə Maskva şə və ğərore Rusiyədə bə erməniyə ictimaiyəton nımayəndonədə vindımon və Ermənistanı daxiliyə vəziyət iyən Ğərəbaği bandə məntəğə barədə votımon dəvonon.

 

 

Tags