Dec 05, 2020 11:28 Asia/Tehran
  • Vazqen Manokiyan bo Ermənistani i minnə vəzirəti elan bıə.

Ermənistani muxalif partiyaon ıştə nəmayəndə nomi bo i minnə vəzirəti elan iyən rə Paşiniyani istifo tələb kardışone.

Bə Erməni Rədio raporti əsos, Ermənistoni eks i minnə vəzir, Vazqen Manokiyan Ermənistani muxalif partiyaon tərəfo i minnə vəzirəti vırə bə dast vardeyro elan bıə.

Vazqen Manokiyan, Ermənistoni istiğloli bəpeşt ım kişvəri iminnə vəzir iyən Ğərəboği i minnə canqədə mudafiyə vəzir be ki muxalif partiyaon tərəfo ısət bənə i minnə vəziri namzəd elan bıə.

Jığo vote bıdə ki əv Rusiyə tərəfo tam siyasi cəhəto himoyədorəti bıdə.

Ğərəboği canqədə Ermənistoni ərtışi məğlubiyətiku tosə bə ısət Nikol Paşiniyani dıvləti istifo tələbon dəvom kardedə iyən 17 qılə muxalif partiya rəsmən dıvləti bə kəno mande iyən tojə i minnə vəziri vıjniye pidəşone.

Isət de muxalifə partiyaon tərəfo i minnə vəziri namzədi elan bey və co tərəf de cəmaəti eteroz aksiyaon vositə hakim partiya bə təcrid mande bə nəzər omeydə ki Ermənistoni dıvləti muxalif partiyaon mubarizəon bə tojə mərhələ daxil bıbu.

Tags