Jan 14, 2021 12:53 Asia/Tehran
  • Pakistan:İroni yolə rəhbəri fitva bə təfriğə ğələbə pəydo kardeyu ilham mənbəye.

Pakistanı məzhəbiyə koon vəzir İroni mərcəiyətı mehvəriyə roliku təğdirış karde və İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei fitvaş bə təkfiriyə fikon zid iyən erğçiyəti vəy qəteyu ilham əqətə mənbəış zınə.

Pakistanı məzhəbiyə koon vəzir İroni mərcəiyətı mehvəriyə roliku təğdirış karde və İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei fitvaş bə təkfiriyə  fikon zid iyən erğçiyəti vəy qəteyu ilham əqətə mənbəış zınə.

Bə İRNA xəbon əsosi Pir Nurulhəğ Ğaderi zinə İslamabaddə Pakistanədə bıə İroni səfir sed Muhəmməd Əli Huseyni huzurədə 2 tərəfə rabitə mevzo həxədə , islam dınyo vəhdət,deşmenon planon vədə mıslmonə milləton vəhdəti zumand karde,eyne holədə 2 qılə məmləkəti milləti həmkoətion tərvic karde təhlil bedən.

 

Tags