Jan 22, 2021 11:25 Asia/Tehran
  • Bə Amerkə 2 minnə hərbiyə kərvoni İrağədə hucum bə.

İraği mediyaon dəvardə 24 saati mıddətdə bə Amerkə 2 minnə nəğliyat kərvoni hucum bardeku xəbəşod doə.

İraği mediyaon dəvardə 24 saati mıddətdə bə Amerkə 2 minnə nəğliyat kərvoni hucum bardeku xəbəşod doə.

Bə İraği Şəfəğ aqentəti zinə xəbon əsosi İraği paytəxt Bəğdadı ğərb Əbuğurəyb məntəğədə bə Amerkə nəğliyat kərvoni hucum bə.

Bə ım məlumaton əsosi eyne holədə İraği cənub Əlsəmavə məntəğədə qoya de İŞİD mubarizə bardeyu de Amerkə rəhbərəti təşkil bə koalisiya nəğliyat kərvoni roədə həm  qıləy tıpımonə paket tıpəy.

Im tıpımon bə Amerkə hərbiyə maşinon ziyanış jə əmmo tələfatış bə ni.

 

Tags