Jan 26, 2021 10:00 Asia/Tehran
  • Bə Avrasiya iğtisodi ibemoni uzv bıə kişvəron İroni ixrocat vey bıə.

Avrasiya iğtisodi ibemoni rəis Rusiyədə de İroni səfir vindemoni cərəyonədə bə ım təşkilatədə uzv bıə kişvəron İroni ixrocati vey beyku xəbəş do.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Rusiyədə İroni səfir Kazim Cəlali zinə de Avrasiya iğtisodi ibemoni rəis Mixaeil Miasnikoviç vindemon və muzakirəş karde.

Avrasiya iğtisodi ibemoni rəis bə İron və Avrasiya iğtisodi ibemoni miyono ozodə ticarəti bərpo kardero İroni ticarət inkişofi idarə hozzı mande işarəş karde və votışe: ozod ticarət məntəğə icod kardeyro iyən mıvəğğət surətədə bıə sazişon çərçivədə ko əkə qrupon iyən mıştərək kamissiaon iclosi dəvoniye lazime.

Avrasiya iğtisodi ibemoni rəis həm bə ozod ticarət məntəğə icod kardeyro ım təşkilati uzv bıə kişvəron miyono muzakiron dəvom həmçenin təsdiğ bıə ğərolon işarəş karde və votışe: mıvəğğət sazişi icra bey zəmoniku tosə bə ısət, bə Avrasiya iğtisodi ibemoni kişvəron İroni ixrocat vey bey holədəy.

Avrasiya iğtisodi ibemon 2014-ə sorədə çı Rusiyə, Ğəzoxıston iyən Belarusi miyono imzo bıə və peşo Erməniston iyən Ğerğiziston həm 2015-ə sorədə bəy əlovə bin.