Mar 03, 2021 13:27 Asia/Tehran
  • Ərəbıston maksimom dərəcədə  məntəğədə bə Amerkə nufuzi bois bedə.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəisi muavini votışe:Ərəbıston maksimom dərəcədə bə Amerkə nufuzi bois bə.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəisi muavini votışe:Ərəbıston maksimom dərəcədə bə Amerkə nufuzi bois bə.

Əbbas Muğtədaei de “xaneye mellət”(milləti kə) nomo bıə aqentəti votımonədə elanış kardeAmerkəvıjon sobotışon kardə həmmişə zəifə devlətonku  bacışon tələb kardə və çəvon mənbəon və ehtiyatonışon dızdiyə.

Muğtədaei əlavəş kardə Amerkə navnə prezdent Donald Trampı devlət  silah həvate nomo Ərəbıstonı sərvətış dızdiyə.

 

 

Tags