Mar 04, 2021 14:19 Asia/Tehran
  • İrağədə bə Amerkə 4 minnə hərbiyə kərvoni hucum bə.

Dəvardə 24 saatdə İraği Bəğdad ostanədə bə Amerkə hərbiçion 4 minnə kərvoni hucum bə.

Dəvardə 24 saatdə İraği Bəğdad ostanədə bə Amerkə hərbiçion 4 minnə kərvoni hucum bə.

Bə Saberin niyoz xəbəriyə kanali elanon əsosi zinə 4 şanbə 4 minnə kərəyo Bəğdad ostanədə bə Amerkə hərbiyə kərvoni hucum bardə bə.

Ğəyrəz 1 və 2 minnə hucumon ki Ğasim Cəbbarin nomo bıə qrup çəy məsyuliyətış bə qi qətə desbə bı ləhzə əmande hucumon heç qılə şəxs ya qrup bə ehdəş qətə ni.

 

 

Tags