Apr 19, 2021 11:13 Asia/Tehran
  • İronıjə futbolist bənə Asiya haftə vey çokə leqioneri vıjniyə bəy.

İronıjə qoləjən və çı Portuqaliya Porto nomo kamanda hucuməkə Mehdi Taromi bənə Asiya haftə vey çokə leqioneri unvani vıjniyə bəy.

Bə İrna raporti əsos, Asiya dəvardə haftə Futbol Konfedrasiya tojə parsemonədə İronıjə qoləjən və çı Portuqaliya Porto nomo kamanda hucuməkə de veyə emtiyazi bənə Asiya haftə vey çokə futbolisti unvani vıjniyə bəy ki ın ğitəku xaricədə hənək kardeydə.

Taromi dəvardə haftə çı Avropa çempionon liqaədə iyən Çelsi vədə de qıləy heytətomizə ğəşənqə qoli ıştə kamanda 1 bə 0 barde bois be əmmo ın qol bo Porto bə co mərhələ ovaşteyro vəs nıbe boçi ki 1 minnə hənəkədə Çelsi 2 bə 0 Portoş bardə be.

Tags