May 06, 2021 13:15 Asia/Tehran
  • İordan ru ğərbiyə sahilədə Fələstinıjə nuperəsə cıvoni şəhodət.

Qıləy Fələstinıjə nuperəsə cıvon zinə şanqo İordan ru ğərbiyə baxşədə de sionist rejimi hərbiçion qullə bə şəhodət rəsə.

Qıləy Fələstinıjə nuperəsə cıvon zinə şanqo İordan ru ğərbiyə baxşədə de sionist rejimi hərbiçion qullə bə şəhodət rəsə.

Bə İRNA xəbon əsosi Fələstinı səhiyə vəzorətxonə elanış kardə Səid Yusif Muhəmməd Odəh 16 sorə sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə nəticədə İordan ru  ğərbiyə sahil,Nablosı Odla mikrorəyonədə bə şəhodət rəsə.