May 07, 2021 11:00 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika İslam Partiya anti israil bəyaniyə.

Azərbaycan Respublika İslam Partiya sərpərəst sionist rejimi cinoyətonku tənğidış karde.

Bə Maidə.az sayti raporti əsos, həminə bəyaniyədə təsdiğ bıə: Fələstini millət çı sionist rejimi zılm və sitəmi jintonədən ta çəvon rişə iyən şəxsiyəti əvəz kon.

Bəyaniyə dəvomədə ğeyd bıə ki sionist rejim bəpe oğo bıbu ki de həminə şivə və metodi karde nibəzıne bəştə xəbisə hədəfi dast peydo ko.

Azərbaycan Respublika İslam Partiya sərpərəst bə sionist rejimi notaş doə ki ısətnə əsr və dovranədə milləton oğo bıən iyən xususi Fələstini millət ıştə moə sərzəmini nicot doero de zumandəti bə mubarizə dəvom dodən.

Həminə bəyaniyə co baxşədə ğeyd bıə ki Fələstini millət hukmən ıştə hukuməti bəştə mel iyən nəzəon əsos təşkil bədoy.

De İroni nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni(r)-i təşəbbusi, Mubarək rujə mo oxonə cumə ruj, bənə Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniyə bəy, ımruj Mayə manqi 7, rəməzanə manqi 24 iyən oxonə cumə ruje.