May 12, 2021 14:23 Asia/Tehran
  • Ğətər və Kuveytı şəhrvandon de Fələstinı millət ıştə vəhdəti elan kardeyu aksiyaşon bərpo karde.

Kuveyt və Ğətərı şəhrvandonku çandə sa nəfər etirazinə aksiya bərpo kardeədə de Fələstinı məzlumə milləti ıştə vəhdəti elan kardən.

Kuveyt və Ğətərı şəhrvandonku çandə sa nəfər  etirazinə aksiya bərpo kardeədə de Fələstinı məzlumə milləti ıştə vəhdəti  elan kardən.

Bə Əlğobsı ımrujnə xəbon əsosi həmzəman sionist rejimi bə Fələstinıjon zid işğal bə Ğuds iyən Ğəzzə məntəğədə təcavozon və hucumon şiddətin beədə çan sa nəfər Kuveytı şəhrvandonku çı məmləkəti parlamenti nezi Əliradə meydonədə cəm bedən və bə israilı cinayətkarə əməlon  işğal bə Ğuds və Ğəzzə məntəğədə etiraz kardən

 

Tags