Jul 27, 2021 14:24 Asia/Tehran
  • İraği şimal hissədə Tırkiyə hərbiçionku co nəfər kıştə bə.

İraği şimal hissədə Tırkiyə hərbiçionku co nəfər kıştə bə.

İraği şimal hissədə Tırkiyə hərbiçionku co nəfər kıştə bə.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə elanış kardə ım hərbiçi Tırkiyə silahinə ğıvvon bə PKK mərkəzon zid İraği şimal hissədə Pencə əməliyatiyə məntəğədə kıştə bə.

Şanbə ruji həm Suriyə mediyaon Hələbı şərğ hissədə Tırkiyə silahinə ğıvvon qıləy hərbiyə maşini hədəf qəteku xəbəşon doə be ki nəticədə Tırkiyə hərbiçionku 2 nəfər kıştə bedən.

 

Tags