Jul 28, 2021 10:18 Asia/Tehran

Amerkə Deyvis Montan nomo bıə həvoiyə mərkəz ki təyyarəon ğəvıstoni nomo məşhure, dınyoədə təyyarəon həmməysə yolə ğəvıston bə hisob omedə. .

Amerkə Deyvis Montan nomo bıə həvoiyə mərkəz ki təyyarəon ğəvıstoni nomo məşhure, dınyoədə təyyarəon həmməysə yolə ğəvıston bə hisob omedə.

Tags