Jul 28, 2021 12:17 Asia/Tehran
  • sioniston ğandə qullə nəticədə Fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Xəbəriyə mənbəon ımruj sıb İordan ro ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə nəticədə Fələstinıjə cıvoni bə şəhodət rosneku xəbəşon doə.

Xəbəriyə mənbəon ımruj sıb İordan ro ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə nəticədə Fələstinıjə cıvoni bə şəhodət rosneku xəbəşon doə.

Fələstinı Məa nomo xəbəriyə mərkəzi nəğliku İRNA xəbəş doə Şadi Omər Lotfi Səlim 41 sorə Nablosı cənub Bita nomo bıə diədə işğalqərə əskəron ratədə

Bə tələ eqınedə və çəvon ğandə qulləndə bə şəhodət rəsedə.

Sionist rejimi hərbiçion zinə bə çan sa qılə Fələstinıji ki Nablosı cənub hissədə Bita nomo bıə diədə bə işğalqərə sioniston zid cəm bə bin hucum bardən.

 

Tags