Jul 29, 2021 12:21 Asia/Tehran
  • Mığavimətı ğıvvon?İrağ bə heç qılə əcnəbiyə ğıvvo ehtiyociş ni.

İraği mığavimət ğıvvon həmohənq bıkə komitə işarəş kardə mığavimətı tələbon oşko və ruşine və ım məmləkət heç qılə şərayetəndə bə əcnəbiyə ğıvvə ehtiyociş ni.

İraği mığavimət ğıvvon həmohənq bıkə komitə işarəş kardə mığavimətı tələbon oşko və ruşine və ım məmləkət heç qılə şərayetəndə bə əcnəbiyə ğıvvə ehtiyociş ni.

Bə Əleılam Əlmuğavim kanali ımruj xəbəş do  İraği mığavimət qrupon həmohənq bıkə komitə  Bəğdad- Vaşinqtonı staratejikə votımonon 4 nə devrə nəticon vədə reaksiyaş nışon doə və de qıləy bəyonoti elanış kardə Bəğdad və Amerkə miyonədə təşkil bə sazış  çan cəhətin və ğeyre oşkoye.

 

 

Tags