Sep 15, 2021 11:36 Asia/Tehran
  • Perspolis çı Tacikistoni İstiğlolış barde.

İroni Perspolis kamanda de Tacikistoni İstiğloli vədə səbarzəti bə Asiya çempionati 4 ədə 1 final mərhələ ovaşte.

Bə İrna raporti əsos, İroni Perspolis və Tacikistoni İstiğlol culobon zinə şəv Asiya culobon çempionati 8 ədə 1 final mərhələ rəğabətonədə çı Tacikistoni Doşənbə Pamir estadionədə de yande mısobiəğə dəvordonişone ki ın hənək nəhayətədə de İron nımoyəndə səbarzəti və de 1 bə 0 nəticə sə be.

In hənəki quli Mehdi Torabi 90 minnə dəğiğədə jəşe.

Mısobiğə hakim hım Hiroki Kimora be.

İroni Perspolis və Tacikistoni İstiğlol kamandaon qıləy şərayetədə de yande hənəkışon be ki har 2 çı Ərəbiston, İ bıə Ərəb əmirətion, Hindustan, Ğətər, iyən Uzbəkistoni nımoyəndəonku bəpe bənə i minnə clubi ıştə qurupiku bə ın mərhələ ovaştə bin.

Prspolis ısət Asiyə 8 qılə barzə culobon cəmədəy və omə mərhələdə ıştə omə rəğibi zınıyro bəpe pışk ğande intizorədə bımando.