Sep 16, 2021 14:29 Asia/Tehran
  • İroni enerji həml kardə tankeron bə Livan rəsən.

Livani mediyaon elanışon kardə İroni enerqiya həml bıkə tankeron bə ım məmləkəti ərazi daxil bən.

Livani mediyaon elanışon kardə İroni enerqiya həml bıkə tankeron bə ım məmləkəti ərazi daxil bən.

Livani 24 kanal ımruj qıləy filmi nəşr kardeədə elanış kardə İroni mazot həml bıkə tankeron bə Livani Əlhərməl şəhri, Huş Əlseyyed Əli  məntəğə daxil bə.

 

 

Tags