Oct 12, 2021 14:00 Asia/Tehran
  • Amerkə be pilotə təyyarəon bə Suriyə-İraği marziyə məntəğon hucum

Mediyaiyə mənbəon Amerkə be pilotə təyyarəon hucumiku bə Suriyə və İraği sərhədiyə məntəğon zid xəbə dodə.

Mediyaiyə mənbəon Amerkə be pilotə təyyarəon hucumiku bə Suriyə və İraği sərhədiyə məntəğon zid xəbə dodə.

Bə Əlaləm TV kanali xəbon əsosi Amerkə qıləy be pilotə təyyarə 3 şanbə sıb Suriyə Deyruzzurı şərğiyə baxş Bokəmalı marziyə ro neziədə və Suriyə-İraği  sərhədiyə məntəğə hədəf qətedən.

Desbə ısət çı hucumi tələfat və ziyanonku heç qılə xəbə nəşr bə ni.

Bə insonə həxon nəzorət bıkə mərkəzi nomo bıə mərkəz ıştə tıvitter səhifədə nıvıştışe: Suriyə və İraği sərhədonədə Bokəmal məntəğədə həmzəman çan qılə be pilotə təyyarə bə osmon rost beədə şiddətinə tıpımoni sədo bə quş rəsə.

 

Tags