Oct 13, 2021 14:22 Asia/Tehran
  • Dəvardə 24 saatdə 33 həzo nəfər Tırkiyə şəhrvandonku bə korona mıbtəlo bən.

Tırkiyə səhiyyə vəzir dəvardə 24 saatdə 33 həzo nəfəri bə korona mıbtəlo beku xəbəş doə.

Tırkiyə səhiyyə vəzir dəvardə 24 saatdə 33 həzo nəfəri bə korona mıbtəlo beku xəbəş doə.

Fəxrəddin Koca zinə şanqo  votışe: dəvardə 24 saatdə 237 şəhrvand həm Kovid19 noxəşəti nəticədə mardən.

Tosə ısət 66 həzo 605 nəfər  həminə noxəşəti nəticədə Tırkiyədə mardən.