Oct 14, 2021 14:26 Asia/Tehran
  • Pakistonədə İroni həmməy silohinə ğıvvon rəisi vindemonon.

Pakistonədə İroni həmməy silohinə ğıvvon rəis Qeneral Muhəmməd Bağıri vindemonon.