Oct 16, 2021 14:05 Asia/Tehran

İngilistoni dıqlə orqan yəni leşton Cəmkardə İdorə iyən İngilistoni Şəhron Şura ixtilof, ım kişvərış `bə xəşəli bandı-kuş təbdil kardə.