Oct 19, 2021 14:32 Asia/Tehran
  • Ğəndharı Fatimiyə məçiti terroristiyə hucumi yarəjəon bə İron ovıştıniyə bən.

Dəvardə rujonədə bə Əfğanistanı Ğəndhar Fatimiyə məçiti zid terroristiyə hucumi yarəjəon bə İron ovıştıniyə bən.

Dəvardə rujonədə bə Əfğanistanı Ğəndhar Fatimiyə məçiti zid terroristiyə hucumi yarəjəon bə İron ovıştıniyə bən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ğəndharı Fatimiyə came məçiti cumə rujnə terroristiyə tıpımoni yarəjəon , noxəşxonə imkanon kam be xoto zinə bə İron İslam Respublika ovıştıniyə bən.

Həminə holədə İron İslam Respublika bə Əfğanistan insondustə koməkon bə Ğəndhar şəhri  terroristiyə hucumi ziyanvindəkəson və yarəjəon dast rəsə.

Im koməkon dəmon və 25 ton xorəkə maddonku iborət bə.

 

Tags