Oct 20, 2021 13:58 Asia/Tehran
  • Ğəzzədə Fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Mediyaiyə mənbəon, Ğəzzə marzədə oqardımon nomo bıə aksiyaədə de sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə qıləy Fələstinıjə cıvoni bə şəhodət rosneku xəbəşon doə.

Mediyaiyə mənbəon, Ğəzzə marzədə oqardımon nomo bıə aksiyaədə de sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə qıləy Fələstinıjə cıvoni bə şəhodət rosneku xəbəşon doə.

Bə Məa aqentəti ımrujnə xəbon əsosi Fələstinıjə cıvon Muhəmməd Ləbəd təğribən 2 sor çimi bə nav oqardımon nomo bıə aksiyaədə Ğəzzə sərhədiyə məntəğədə sionist rejimi hərbiçion ğandə qullədə yarəjə bə be və nəhayətdə dəvardə şəvi bə şəhodət rəsedə.

Tags