Oct 21, 2021 14:52 Asia/Tehran
  • İslam dınyoədə vəhdət İroni strateqiyay.

İroni prezident təkidış karde: İslam dınyoədə vəhdəti icod karde çı İroni strateqiyay.

Seyd İbrohim Rəisi, tojədən dıvlət kabineti iclosədə Xıdo Rəsul(s), İmom Cəfər Sadığ(ə) iyən vəhdət haftə dəme mınosibəti təbrik votı kənoədə votışe: İslam dınyoədə vəhdət İroni strateqiya və çəy vədə təfrəğə çı dışmenon strateqiyae.

Rəisi əlovəş karde: islam dini yolə peyğombər və çəy Əhli-Beyt, bəşəriyət və islam dınyoədə vəhdəti sir və rəmzonin.

İroni prezident votışe: har kəs ki zıne ya nızne holədə bə təfrəğə komək ko hukmən çı dışmoni z\minədə hənək kardeydə.

Tags