Oct 22, 2021 13:02 Asia/Tehran
  • Putin:bə talibanı rəsmiyyət zıne tərəf hərəkət kardəmon.

Rusiyə prezdenti votışe: Maskva , Əfğanistanədə bə talibanı rəsmiyət zıne tərəfi hərəkət kardedə.

Rusiyə prezdenti votışe: Maskva , Əfğanistanədə bə talibanı rəsmiyət zıne tərəfi hərəkət kardedə.

Bə İtartas aqentəti xəbon əsosi Veladimir Putin , Valaday klobi qırdbemonədə əlovəş karde Maskva taliban qrupi bə rəsmiyyət zıne tərəfi hərəkət kardedə əmmo ım ko həmonə prosesiku dəbəvarde ki ım qrupış Rusiyə terroristiyə təşkilaton siyahiədə ğərorış doə.

Potin talibanı qrupi bə rəsmiyyət zıne ehtimali həxədə ki hal hazırədə Rusiyədə  terroristiyə qrupon siyahiədəy votışe: jıqo bə nəzə rəsedə  bə ım məsələ yəni talibanı bə rəsmiyət zıne nez bedəmon.

 

Tags