Oct 24, 2021 10:07 Asia/Tehran

Suriyə ləşkər çı Amerkə ləşkəri kərvoni bə Dəməşği hakimiyyəti jiyədə bıə məntəğə daxil bıey vəş qəte və bəçəvon dumo pekırey boyis be.

Tags