Oct 26, 2021 14:32 Asia/Tehran
  • Tırkiyə de artileriya bə Suriyə Əlhəsəkə şimal ğərb hucumış bardə.

Tırkiyə de artileriya bə Suriyə Həsəkə şimal ğərb hucumış bardə.

Tırkiyə de artileriya bə Suriyə Həsəkə şimal ğərb hucumış bardə.

Bə Suriyə xəbəriyə mənbəon elani əsosi Tırkiyə silahinə ğıvvon de artileriya bə Suriyə Əlhəsəkə şimal ğərb hucum bardeku xəbəşon doə.

Bə SANA xəbon əsosi Tırkiyə işğalqərə ğıvvon və çəvon mızdorə terroriston ımruj ijən  bə Həsəkə şimal ğərbi ətrofinə məntəğon  Təlle Təməri Amən di hucumışon bardə.

 

 

Tags