Oct 26, 2021 14:47 Asia/Tehran
  • Tırkiyə 2 qılə hərbiçi İraği şimalədə kıştə bən.

Tırkiyə 2 qılə hərbiçi İraği şimalədə kıştə bən.

Tırkiyə 2 qılə hərbiçi İraği şimalədə kıştə bən.

Tırkiyə silahinə ğıvvonku 2 nəfər  ım məmləkəti İraği şimal hissədə mudaxilə bıkə əməliyatdə kıştə bən.

Bə İRNA aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə qıləy bəyonotdə elanış kardə ım hərbiçion  bə PKK zid əməliyatdə İraği şimal Tondər pencə məntəğədə kıştə bən.

 

Tags